Sabiedrības veselība (SCOPH)

Standing Commitee on Public Health jeb Sabiedrības veselības komiteja izglīto sabiedrību veselības jautājumos globālu un vietēju veselības tendenču ietvaros. Sadarbojoties ar dažādu medicīnas nozaru speciālistiem un organizācijām, īsteno sabiedriskus pasākumus un projektus bērniem un pieaugušajiem.

SCOPH mērķi:

Slimību prevencija mūsdienu sabiedrībā,
Veselības veicināšana mūsdienu vidē un sabiedrības izglītošana par veselības būtību,
Globālu veselības problēmu atpazīstamības celšana,
Ilgtspējīgas veselības politikas aizstāvēšana vispasaules medicīnas studentu vārdā,
Starptautiska sadarbība ar ārējām sabiedrības veselības organizācijām,
Sadarbība ar citu medicīnas nozaru speciālistiem, cilvēktiesību un reproduktīvās veselības tiesību speciālistiem.

Komitejā darbojas 4 apakšprojekti:

CD – Cukura diabēta projekts Danas Augustovas vadībā

Lācīša Ķepainīša slimnīca Marijas Rozevskas vadībā

MSSV – Medicīnas studenti skolēnu veselībai Janas Krastiņas vadībā

PPS – Pirmā palīdzība skolās Diānas Stolderes vadībā

SCOPH vadītāja – Samanta Marija Misiņa

e-pasts: samanta.misina@gmail.com

Fb: Samanta Marija Misiņa

Attēlu rezultāti vaicājumam “scoph logo”