Struktūra

 

Valde

Valdes locekļi kopīgi vada Biedrību ikdienā pieņem visus ar asociācijas vadīšanu un uzturēšanu saistītos lēmumus, kas nav noteikti kā ekskluzīva Biedru sapulces vai Revīzijas komisijas kompetence. Saskaņā ar nolikumu valdi veido LaMSAs prezidents, kas ir Valdes priekšsēdētājs, prezidenta vietnieks iekšlietās, prezidenta vietnieks ārlietās/IFMSA koordinators, finanšu virziena vadītājs, apmaiņu koordinators un SCOME projektu vadītājs, SCOPH projekta vadītājs, SCORA projekta vadītājs.

Latvijas Medicīnas studentu asociācijas Valdes priekšsēdētājs

Patriks Aldersons

Epasts: president@lamsa.lv

Telefona numurs: 28350305

  • Sintija Straupmane, Viceprezidente iekšlietās, lamsa.iekslietas@gmail.com
  •  Viceprezidenta ārlietās pozīcija ir pagaidām neaizpildīta , lamsa-latvia@ifmsa.org
  • Alise Kaļāne, apmaiņu koordinatore, tel. 29287124, apmainas@lamsa.lv
  • Laura Bajāre, SCOME projektu vadītāja, tel. 29329613 projekti@lamsa.lv
  • Samanta Marija Misiņa, SCOPH projektu vadītāja, tel. 26522280, projekti@lamsa.lv
  • SCORA proketu vadītāja pozīcija ir pagaidām neaizpildīta. projekti@lamsa.lv
  • Finanšu virziena vadītāja pozīcija pagaidām ir neaizpildīta , finances@lamsa.lv

Revīzijas komisija

Revīzijas komisija pārbauda LaMSAs finansiālo un saimniecisko darbību, aptverot visas jomas: darba grupu aktivitātes un administratīvi saimniecisko darbību. Revīzijas komisiju ievēl Biedru sapulce uz vienu gadu.

Revīzijas komisijas sastāvs:

Ieva Balode

Gatis Saknītis

Dineja Veinberga