Valde

Valdes locekļi kopīgi vada Biedrību ikdienā pieņem visus ar asociācijas vadīšanu un uzturēšanu saistītos lēmumus, kas nav noteikti kā ekskluzīva Biedru sapulces vai Revīzijas komisijas kompetence. Saskaņā ar nolikumu valdi veido LaMSAs prezidents, kas ir Valdes priekšsēdētājs, prezidenta vietnieks iekšlietās, prezidenta vietnieks ārlietās/IFMSA koordinators, finanšu virziena vadītājs, apmaiņu koordinators un projektu vadītājs.

Lauma Putniņa
Latvijas Medicīnas studentu asociācijas Valdes priekšsēdētāja
Epasts: president@lamsa.lv

Jūlija Ivanova, Viceprezidente iekšlietās, lamsa.iekslietas@gmail.com
Linda Rubene, Viceprezidente ārlietās, lamsa-latvia@ifmsa.org
Alise Kaļāne, projektu vadītāja, projekti@lamsa.lv
Ieva Balode, apmaiņu koordinatore, apmainas@lamsa.lv
Veronika Baltmane, Finanšu virziena vadītāja, finances@lamsa.lv

Revīzijas komisija

Revīzijas komisija pārbauda LaMSAs finansiālo un saimniecisko darbību, aptverot visas jomas: darba grupu aktivitātes un administratīvi saimniecisko darbību. Revīzijas komisiju ievēl Biedru sapulce uz vienu gadu.

Revīzijas komisijas sastāvs:

Daiga Marnauza

Marija Litviņenko

Rūdolfs Vilde